Rodzaje sterowania - Automatyka kotłowni i ogrzewania

Przejdź do treści

Rodzaje sterowania

Automatyka
Sterowanie stosowane w przypadku kaskady kotłów dla wielu obwodów CO, z wydzielonym obwodem CWU oraz obwodem ciepła technologicznego CT. Wymagane jest zastosowania sterowników Master i Slave (kolor szary na schemacie). W każdym z obwodów CO pracuje mieszacz Zco oraz pompa cyrkulacji Pco. Kotły chronione są przed powrotem zbyt chłodnej wody obiegowej pompą Ppod i czujnikami pomiaru temperatury Tp i Tpi. W układzie U1 regulator MASTER mierzy temperaturę wody powracającej do kotłów w punktach Tp i Tpi. Jeżeli temperatura w punkcie Tpi jest niższa od max{TminPow1,TminPow2, TminPow3}+5°C, regulator zał ącza pompę podmieszania.
Jeżeli w czasie pracy pompy podmieszania temperatura w punkcie Tp jest niższa od max{TminPow1, TminPow2, TminPow3}, MASTER nakazuje zamknąć zawory mieszające obwodów CO i/lub wyłączyć pompy ładujące CWU. W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załączenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. O pracy kaskady decydują parametry kaskady nastawiane w regulatorze MASTER.
Schemat sterowania kotłowni wieloobwodowej
Sterowanie stosowane w przypadku kaskady kotłów dla wielu obwodów CO, z wydzielonym obwodem CWU oraz obwodem ciepła technologicznego CT. Wymagane jest zastosowania sterowników Master i Slave (kolor szary na schemacie). W każdym z obwodów CO pracuje mieszacz Zco oraz pompa cyrkulacji Pco. Kotły chronione są przed powrotem zbyt chłodnej wody obiegowej lokalną pompą Ppod i czujnikiem pomiaru temperatury powrotu Tp. W układzie U2 kontrola temperatury powrotu odbywa się indywidualnie dla każdego z kotłów. Jeżeli podczas aktywności kotła temperatura w punkcie Tp spadnie poniżej TminPow, regulator załączy pompę podmieszania tego kotła. Pompa podmieszania działa z wybiegiem określonym w parametrach. W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załączenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załączenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. O pracy kaskady decydują parametry kaskady nastawiane w regulatorze MASTER.
Schemat sterowania kotłowni wieloobwodowej
Sterowanie stosowane w przypadku kaskady kotłów dla wielu obwodów CO, z wydzielonym obwodem CWU oraz obwodem ciepła technologicznego CT. W układzie U3 zastosowano sprzęgło hydrauliczne z pomiarem temperatury Tzas, co umożliwia optymalizację oszczędnościową temperatury wody instalacyjnej dla obwodów CO. Wymagane jest zastosowania sterowników Master i Slave (kolor szary na schemacie). W każdym z obwodów CO pracuje mieszacz Zco oraz pompa cyrkulacji Pco. W układzie U3 regulator MASTER mierzy temperaturę powrotu w punkcie Tp. Jeżeli temperatura w tym punkcie spadnie poniżej max{TminPow1, TminPow2, TminPow3}, MASTER nakazuje zamknąć zawory mieszające obwodów CO i/lub wyłączyć pompy ładującą CWU. W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załączenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. O pracy kaskady decydują parametry kaskady nastawiane w regulatorze MASTER.
Schemat sterowania kotłowni wieloobwodowej
Sterowanie stosowane w przypadku kaskady kotłów dla wielu obwodów CO, z wydzielonym obwodem CWU oraz obwodem ciepła technologicznego CT. W układzie zastosowano sprzęgło hydrauliczne z pomiarem temperatury Tzas, co umożliwia optymalizację oszczędnościową temperatury wody instalacyjnej dla obwodów CO. Wymagane jest zastosowania sterowników Master i Slave (kolor szary na schemacie). W każdym z obwodów CO pracuje mieszacz Zco oraz pompa cyrkulacji Pco. W układzie U4 regulatory kotłów autonomicznie regulują temperaturę swoich powrotów sterując zaworami mieszającymi ZMK zainstalowanymi na powrotach w oparciu o algorytm PI.Każdy z kotłów wyposażony jest w lokalną pompę Pkot, zainstalowaną na powrocie instalacji oraz czujnik temperatury powrotu Tp. W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załączenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. O pracy kaskady decydują parametry kaskady nastawiane w regulatorze MASTER.

Schemat sterowania kotłowni wieloobwodowej
Wróć do spisu treści