Sposoby sterowania - Automatyka kotłowni i ogrzewania

Przejdź do treści

Sposoby sterowania

Głowice
Regulacja grzejnika
Regulacja grzejnika
Jest to najprostszy system sterowania. Można w nim wykorzystać głowice regulacyjne typu N i L, do sterowania programem temperaturowo - czasowym poszczególnych grzejników zainstalowanych w budynku. Zastosowanie głowic kontrolowanych radiowo, pozwala połączyć sterowanie grzejnikami z kontaktronami okiennymi (kontrola otwarcia/zamknięcia), ograniczając nastawę grzejnika na czas otwarcia okna (wietrzenie pomieszczenia)
Regulacja pokojowa
Regulacja pomieszczenia
Model regulacji pokojowej stosuje się gdy pomieszczenie ogrzewane jest przez więcej niż jeden grzejnik. Zastosować należy regulator pokojowy, który komunikując się z głowicami, zainstalowanymi na grzejnikach drogą radiową kontroluje temperaturę w pomieszczeniu  w oparciu o grafik tempetraturowo - czasowy. Głowice zainstalowane na poszczególnych grzejnikach muszą być głowicami sterowanymi radiowo. Możliwe jest przyłączenie do regulatora kontaktronów okiennych. Rozwiązanie takie zdecydowanie podnosi komfort sterowania temperaturą pomieszczenia
Regulacja zdalna budynku
Regulacja zdalna budynku
Najbardziej zaawansowany rodzaj regulacji, pozwalający osiągnąć największe oszczędności w procesie ogrzewania budynku. Zastosowany kontroler radiowy z funkcją dostępu przez internet  pozwala na zdalną kontrolę każdej zainstalowanej w budynku głowicy w programie temperaturowo - czasowym, zapisanym w nieulotnej pamięci kontrolera. Do kontrolera można przypisać maksymalnie 50 urządzeń (głowice, kontaktrony okienne, moduły regulacji pokojowej), które w sensie logicznym podzielone są na maksymalnie 10 stref (np. pomieszczeń). Wygodny i łatwy w obsłudze, program zarządzania kontrolerem pozwala zaprogramować nastawy temperaturowo - czasowe każdej głowicy lub modułu regulacji pokojowej i zapisać je w pamięci kontrolera. Nastawy te następnie można modyfikować korzystając z komputera, tabletu lub smartfona, na którym zainstalowane jest oprogramowanie sterujące, poprzez internet. Codzienne opóźnienie lub wcześniejsze rozpoczęcie ogrzewania budynku, stosownie do naszych potrzeb nie stanowi więc żadnego problemu, powiększając oszczędności paliwa grzewczego.
Wróć do spisu treści