Zastosowanie - Automatyka kotłowni i ogrzewania

Przejdź do treści

Zastosowanie

Automatyka
Każda kotłownia wymaga sterowania. W wersji minimalnej automatyka kotłowni sprowadza się do obsługi:
 • palnika kotła
 • pompy obiegowej CO
 • zaworu przełaczającego obwody CO/CWU i/lub zaworu(ów) mieszacza obwodowego
W wersji rozbudowanej sterowanie obsługuje:
 • sterowanie kotłem (palniki jedno, dwustopniowe lub modulowane) lub kaskadą kotłów
 • sterowanie wielo obwodowe układów zasilania CO (pompy CO, zawory mieszające, zawory wyrównawcze, układy ze sprzęgłem hydraulicznym)
 • sterowanie zasobnikiem ciepłej wody użytkowej CWU

Kiedy zatem sięgnąć po rozwiązania proponowane przez nas ?:
 • gdy jesteśmy na etapie projektowania bądź budowania nowego obiektu (budynku)
 • gdy chcemy zmodernizować dotychczasowy system grzewczy
 • gdy planujemy bądź będziemy wykonywać termomodernizację budynku

Dlaczego należy stosować systemy automatyki kotłowni ?:
 • by umożliwić niezależne temperaturowo sterowanie obwodami CO
 • by wydzielić obwód przygotowania CWU, sterowany niezależnie w przedziałach czasowych doby
 • by osiągnąć maksymalne efekty oszczędnościowe paliwa zasilającego kotłownię
 • by móc nadzorować i zarządzać kotłownią zdalnie
 • by zapewnić sterowanie ogrzewaniem budynku w zależności od temperatury zewnętrznej oraz uzależnić dostawę ciepła w obwodach CO w zależności od  pożądanej temperatury wewnętrznej.
Rozwiązana proponowane przez nas są kilkukrotnie tańsze od systemów sterowania dostarczanych przez zagranicznych producentów kotłów, zapewniając identyczny a często wyższy poziom obsługi i zaawansowania technologicznego. Budując systemy sterowania kotłowni, posługujemy się wyłącznie sterownikami produkowanymi przez  polską firmę Frisko s.c (rok zał:1992), której jesteśmy regionalnym przedstawicielem.

Wróć do spisu treści